O projektu

Svatý Jeroným - Mistr Theodorik

Cyklus jedenácti volně provázaných literárně hudebních večerů se v každém setkání soustředí na jednu biblickou knihu ze Starého nebo Nového zákona. Dva herci čtou vybrané části dané biblické knihy. Bloky slova se střídají s krátkými hudebními čísly nebo úryvky z klasické i současné hudby. Hudbu doprovází promítání výtvarných děl, vážících se k daným biblickým příběhům. Každé představení moderuje zkušený biblista a zahajuje je stručným historickým a literárním úvodem, objasňujícím vznik dané knihy, dobové souvislosti jejího textu, její literární charakteristiku i vztah k dalším částem Bible. Spojení biblického slova s hudbou a výtvarnými díly umocňuje prožitek krásného slova a zpětnou vazbou posiluje emoční vjemy z výtvarných děl, která v době mizejícího povědomí o biblických příbězích ztrácejí na síle proto, že je vnímáme jen z hlediska jejich formy.

 

Cílem projektu je přiblížit zájemcům o základ křesťanské kultury i lidem jen tak zvědavým Bibli jako svébytné literární dílo a komplexní kulturní fenomén, živý a inspirující i v naší postmoderní a pestré civilizaci. Literární večery nemají žádné liturgické pozadí a nejsou cíleny na lidi určitého, nebo vůbec nějakého náboženského vyznání.

 

Inspirací pro vznik cyklu byl údiv nad úspěchem nového překladu Jeruzalémské bible, který se nečekaně stal bestselerem, a tak dokázal, že zájem o dávná biblická svědectví nevymizel. Bible je však zároveň kniha čtenářsky nesnadná. Ambicí projektu je malinko přispět i ke zmírnění tohoto rozporu.

 

Ukázka z pořadu Exodus – Cena svobody:

 

Kontaktní email: bible@biblectena.cz

 

http://www.brandl.czwww.brandl.cz

Comments are closed.