Připravujeme

Svatý Ambrož – Mistr TheodorikZjevení Janovo – Hrozba nebo naděje?

V představení věnovaném poslední knize Nového Zákona  se z překvapivého
výkladu biblisty Jiřího Mrázka dozvíme, odkud pocházejí katastrofy lidstva a
hrůzy života,  že jeden mysticky působící literární obraz je vlastně starověkým politickým vtipem a  zahlédneme obraz ideálního města pokojného věku. Poznáme, zda za lidskými apokalyptickými vizemi stojí beznaděj nebo její opak jako poslední slovo. Biblický text doprovodí hudba W.A.Mozarta, Václava Návrata, Aarona Coplanda, Johanna Sebastiana Bacha a část z rockového aranžmá Mozartova Requiem od Stefana Wurze. Literární vize přiblíží  dřevořezy Albrechta Dürera, Gentský oltář Jana Van Eycka, středověká mozaika na katedrále sv. Víta, románské malby z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě a další díla.

Premiéra představení proběhne v úterý 3. prosince 2013 od 17 hodin v Městském kulturním středisku v Tachově.

 

Zákon jako výhra – II. a III. kniha Mojžíšova

V pořadu Bible čtená tentokrát zazní ukázky biblických právních textů ze druhé a třetí knihy Mojžíšovy. Starověké soubory předpisů zůstávají ve stínu mnohem poutavějších vyprávění. Zákon někdy vyvolává představu pokrytectví, nesvobody a nelásky. V biblickém pojetí je ale funkce zákona tato: člověk ztracený v poušti, bloudící sem a tam bez zásob vody, náhle najde značku, která jej dovede k oáze. Tou značkou je zákon. Jeho nejznámější částí je desatero.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.