Autoři a interpreti

Svatý Lukáš Evangelista – Mistr TheodorikČtený text z bible vybírají a průvodní slovo připravují biblisté Petr Sláma, ThD. pro knihy Starého zákona a doc. Jiří Mrázek, ThD. pro knihy Nového zákona. Hudební doprovod sestavuje Rostislav Tvrdík a výtvarná díla k promítání připravuje prof. PhDr. Pavel Kalina, CsC. Představení koordinuje a na výtvarném doprovodu se podílí RNDr. Milena Nečásková ak.mal. Biblický text čtou Lenka Zbranková a Zbigniew Kalina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.