Premiéry v r. 2012

01-Blake_stvoření

Genesis – Na počátku bylo prvním představením cyklu Bible, kniha čtená a bylo věnováno první biblické knize, první knize Mojžíšově. Vyslechli jsme dvojí verzi dávného příběhu o vzniku světa a prvních lidech, o nejstarším střetu člověka s Bohem, ve kterém nešlo jen o plod jabloně, příběh o první žárlivosti, vraždě i prvním křiku svědomí. Autorem biblického úvodu je a večer moderoval biblista Petr Sláma. Slovo doprovázela hudba Gustava Mahlera, Václava Návrata, Igora Stravinského a Leoše Janáčka. Potěšili jsme se pohledem na středověké mozaiky z klášterního kostela Monreale na Sicílii, na slavné malby Michelangela, Wiliama Blake, Tiziana a díla dalších mistrů.

Premiéra pořadu se konala 6. prosince 2012. 

 

 

02 -Rembrandt_Harmensz__van_RijnVe druhém večeru Bible čtené jsme se v představení Abraham – Na cestě seznámili s příběhy praotců.  Dověděli jsme se, že Sára bývala pěkná ženská a nebylo lehké s ní vyjít, co obnáší zaslíbení a jestli má smysl přít se s Bohem, zda Bůh ničí všechny nevěrné a jak to bylo s hranicí roští pro Izáka. Zazněla hudba Hildegardy von Bingen, Ali Jihada Racy, Steve Reicha a Johanna Sebastiana Bacha. Výtvarný doprovod procházel škálou času od antických mozaik po díla Marca Chagalla a Maxe Ernsta.

Premiéra pořadu se konala 17. ledna 2013. 

 

 

 

03 Vzkříšení IMG_0015Dobrá zpráva, Markovo evangelium – Poselství příběhem zazněla v čase již téměř předvelikonočním. V nejstarším literárním zpracování jsme slyšeli vyvrcholení novozákonního příběhu o lásce, lidském selhání, statečnosti, zradě, oběti a vykoupení. Vznik a smysl textů přiblížil a večerem provázel biblista Jiří Mrázek. Věčně živý příběh o přemožení smrti láskou doprovodila hudba Pavla Jurkoviče, Dimitrije Šostakoviče, Bély Bartóka, Miloše Boka, Wolfganga Amadea Mozarta a gospel v podání skupiny Gapeels. Z početného obrazového doprovodu připomeňme alespoň výjevy pašijového cyklu ze Svatováclavské kaple chrámu sv. Víta v Praze.

Premiéra pořadu se konala 7. února 2013. 

 

 

04 IMG_4461V představení Exodus – cena svobody jsme četli o tom, že svoboda je vzácný statek, ač ne každý po ní vždycky toužíDozvěděli jste se, proč pustili miminko v košíku po vodě a jestli se pak ten chlap bál svého úkolu. Slyšeli jste reptání těch, kterým byla bližší mísa než ideál a viděli jste, jakou sílu má znamení. Zjistili jste, proč Židé jedí o velikonocích beránka a mohli jste přemýšlet o tom, co je obsahem velikonoc židovských a křesťanských a co mají společného. Čtené slovo doprovodila hudba Guillermo Cazenave, Jean Michel Jarre, Ondřeje Kukala, Johanna Sebastiana Bacha a Johanna Sebastiana Bacha/Roberta Fripp.

Premiéra pořadu se konala 7. března 2013

 

05 sv Alžběta Durynská

Těžiště Matoušova evangelia –Milosrdenství jako program leží stejně jako u sepsání evangelia Markova ve velikonočním příběhu o ukřižování a vzkříšení. V našem pátém čtení jsme se však soustředili na dobu, kdy Ježíš chodil Judskem a Galileou jako potulný kazatel a psaná zažitá pravidla židovství proměňoval v prostě formulované morální postoje, jejichž strážcem není litera zákona, ale nitro člověka. Dověděli jste se, co znamená mít trám v oku, zda je správné platit zubem a co je světlem těla. Viděli jste, jak Bůh obléká polní trávu a co vám přinese čisté srdce.

Premiéra pořadu se konala 25. dubna 2013

 

Comments are closed.